Darba aizsardzības kompetento institūciju biedrība

2013. gada 14. februārī, apvienojoties vadošajām Latvijas kompetentajām institūcijām darba aizsardzībā, tika dibināta „Darba aizsardzības kompetento institūciju biedrība”.
Biedrības dibināšanas mērķi ir:

  • veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību kompetento institūciju darba aizsardzības un ugunsdrošības jomā,
  • nodrošināt izglītojošus un informatīvus pasākumus uzņēmējiem par aktualitātēm un tendencēm darba aizsardzībā un ugunsdrošībā,
  • skaidrot saistītos normatīvos aktus biedrības biedriem.

Biedrības dibinātāji pēdējos gados ir aktīvi strādājuši pie Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu projekta “Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” kā pilnsabiedrība 6KI. Projekta rezultātā par ES līdzekļiem tika apsekoti vairāk nekā tūkstotis dažādu nozaru uzņēmumu visā Latvijas teritorijā, līdz ar to ir iegūti unikāli dati par reālo situāciju Latvijā darba aizsardzības jomā.

Biedrības dibinātāju vidū ir tādas kompānijas kā “Darba aizsardzības institūts“, “FN-Serviss“, “GRIF“, “Inspecta“, “Komin“, “Leilands un Putnis“.

Arī citas Latvijas kompetentās institūcijas ir aicinātas pieteikties biedrībā „Darba aizsardzības kompetento institūciju biedrība”, rakstot uz mūsu e-pastu info@dakib.lv.

Leave a Reply