Valde

Valdes priekšsēdētājs: Aleksandrs Grigorjevs
Valdes loceklis: Rudīte Krūgaļauža
Valdes loceklis: Artūrs Neimanis

Projektu vadītāja: Iveta Pētermane

Ņemot vērā DAKIB biedru priekšlikumus un ierosinājumus, kā arī aktuālos problēmjautājumus nozarē, biedrības valde 2023.gadam ir izvirzījusi šādus galvenos darbības mērķus:

  • normatīvo aktu izmaiņu virzīšana ar mērķi sakārtot DA pakalpojumu tirgu un paaugstināt tā kvalitāti;
  • produktīvas sadarbības ar Valsts darba inspekciju un Labklājības ministrijas atbildīgo departamentu turpināšana;
  • ES un citu fondu finansējuma piesaiste biedrības kapacitātes celšanai;
  • biedru skaitu palielināšana.