Administrācija un valde

Valdes priekšsēdētājs: Aleksandrs Grigorjevs
Valdes loceklis: Rudīte Krūgaļauža
Valdes loceklis: Artūrs Neimanis

Ņemot vērā iepriekšējos gados paveikto, kā ar aktuālos problēmjautājumus nozarē, 2017. gadam biedrības valde ir izvirzījusi šādus galvenos darbības mērķus:

  • normatīvo aktu izmaiņu virzīšana, jaunu prakses standartu izstrāde;
  • produktīvas sadarbības ar Valsts darba inspekciju un Labklājības ministrijas atbildīgo departamentu turpināšana;
  • DAKIB dalība publiskos pasākumos – konferencēs, semināros, uzņēmēju dienās u.c.;
  • biedru speciālistu, ka arī biedru klientu kopējās apmācības (par tēmām, kuras netiek apskatītas RSU semināros, piem., darbs ar bīstamajām iekārtām, atbilstošu aizsardzības līdzekļu izvēle u.c.);
  • ES un citu fondu finansējuma piesaiste biedrības kapacitātes celšanai.