Biedri

DAKIB biedri:

Darba drošības centrs, SIA, reģistrācijas numurs 40003650884

FN-SERVISS, SIA, reģistrācijas numurs 40003606424

GRIF, SIA, reģistrācijas numurs 40103003522

Sunstar Group, SIA, reģistrācijas numurs 40103167187

Inspecta Prevention, SIA, reģistrācijas numurs 40103165576


DAKIB asociētie biedri:

Rīgas Tehniskā universitāte, PVN reģistrācijas numurs 90000068977

Latvijas Ugunsdzēsības asociācija, Biedrība, reģistrācijas numurs 40008066462

Latvijas Arodslimību ārstu biedrība, Biedrība, reģistrācijas numurs 40008018072

R&S TET, SIA reģistrācijas numurs 40003906554

Juridiskā aģentūra, SIA reģistrācijas numurs 42403035328


Par DAKIB biedru var kļūt juridiskas personas – kompetentās institūcijas darba aizsardzībā ar ne mazāk kā divu gadu pieredzi darba aizsardzības pakalpojumu sniegšanā un nodarbinot ne mazāk kā divus pastāvīgos darba aizsardzības speciālistus.

Par DAKIB asociēto biedru var kļūt asociācijas un nozares eksperti. Asociētais biedrs var piedalīties visās biedrības aktivitātēs, taču tam nav balstiesību biedru sapulcē, kā arī asociētais biedrs ir atbrīvots no iestāšanās maksas un biedra naudas iemaksām.

Par iespēju kļūt par DAKIB biedru vai asociēto biedru lūgums sazināties ar mūsu valdi, rakstot e-pastu uz info@dakib.lv