Par DAKIB

Sadarbojoties 6KI projektā esam secinājuši, ka Latvijā darba aizsardzības jomā vēl ir daudz, kur strādāt. Uzņēmumi ir informēti par nepieciešamajiem drošības pasākumiem, taču ne vienmēr ir gatavi ieguldīt savus līdzekļus mērķu sasniegšanai. Mēs, kompetentās institūcijas darba aizsardzībā, vēlamies nepārtraukti atgādināt sabiedrībai par nepieciešamību nopietni pievērsties darba aizsardzības jautājumiem, jo tikai sadarbojoties ar profesionāļiem, var tikt panākts vislabākais rezultāts.

Darba aizsardzības kompetento institūciju biedrība (DAKIB) ir dibināta 2013. gada 14. februārī, apvienojoties Latvijas vadošajām kompetentajām institūcijām darba aizsardzībā.

Biedrības dibināšanas mērķi ir:

  • veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību kompetento institūciju darba aizsardzības un ugunsdrošības jomā;
  • nodrošināt izglītojošus un informatīvus pasākumus uzņēmējiem par aktualitātēm un tendencēm darba aizsardzībā un ugunsdrošībā;
  • skaidrot saistītos normatīvos aktus biedrības biedriem.

Mērķu veiksmīgai izpildei, Biedrība jau kopš tās dibināšanas aktīvi iesaistās rekomendāciju izstrādē darba aizsardzības normatīvo aktu prasību uzlabošanai, kā arī ir noslēgusi sadarbības līgumus un arī aktīvi sadarbojas ar Valsts darba inspekciju un Latvijas darba devēju konfederāciju.

Leave a Reply